Om blog om livsstil, sundhed og bolig

Stor sexundersøgelse i Sverige skal forbedre sundheden

0

Svenskerne har mindre og mindre sex. Det viser undersøgelser gennemført af den svenske avis Aftonbladet, der kan konkludere, at den seksuelle aktivitet blandt svenskerne er faldet drastisk de seneste år. Nu vil regeringen med i soveværelset, så svenskernes sexliv kan blive kortlagt med det formål at forbedre sundheden i befolkningen.

Sex får ofte negativ omtale i medierne

Når den svenske regering vil sætte sex på den politiske dagsorden, handler det blandt andet om at aflive den negative polemik og gøre emnet mindre tabubelagt. ”Undersøgelsen, som er en første af sin art i 20 år, skal befordre diskussioner om sex ud fra et politisk perspektiv på en mere positiv og utvungen måde,” skriver den svenske sundhedsminister, Gabriel Wikström i et indlæg i dagbladet Dagens Nyheter. ”Hvis det beror på samfundsmæssige forhold, så er det et politisk problem,” fortsætter den socialdemokratisk minister.

Wikström fremhæver i denne forbindelse, at sex i politiske sammenhænge ofte er omgivet negative aspekter eksempelvis med fokus på kønssygdomme, uønskede graviditeter og voldtægter. Med de nye undersøgelser håber sundhedsministeren på at nuancere debatten, så den også har vægt på positive sundhedsmæssige perspektiver. Han finder det paradoksalt, at et samfundssystem, der er så gennemsyret af sex i både sociale og kommercielle medier, samtidig associerer emnet med noget skamfuldt herunder især i politiske sammenhænge.

Sex og sundhed går hånd i hånd

Sundhedsministeriet i Sverige sættes nu på sagen, de skal foretage den omfattende undersøgelse af svenskernes oplevelser og holdninger til seksualitet med formålet at adressere den nedadgående sexkurve på et sundhedsmæssigt plan. Befolkningsundersøgelsen skal øge kendskabet til svenskernes vaner og syn på sex for derigennem at kunne skabe en anvendelig politik på området. Baggrunden for den aftagende aktivitet i de svenske soveværelser kan meget muligt hænge sammen med manglende velvære og helbredsmæssige problematikker som eksempelvis stress, men Wikström.

At sex og sundhed har nemlig mange fællesnævnere, bekræftes blandt andet af undersøgelser foretaget af den danske sexologiprofessor og forsker på Aalborg Universitet, Christian Graugaard. ”Når vi endelig berører det seksuelle, sker det som regel med fokus på risici og farer. Vi har ikke ret meget fokus på seksualiteten som trivselsfaktor, selvom det er så oplagt, at seksualitet og sundhed er uadskillelige størrelser,” udtaler Christian Graugaard til videnskab.dk.

Forskningsresultater foretaget i 2011 af Statens Institut for Folkesundhed og Statens Serum Institut (SSI), København Universitet, viser en sammenhæng mellem livsstil, mentalt og fysisk velbefindende og sexliv. En usund livsstil med eksempelvis overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og alkohol er ifølge undersøgelsens resultater ofte forbundet med et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv. Denne undersøgelse blev foretaget på 5.552 danskere i alderen 16-97 år.

Undersøgelsen af befolkningens sexliv, der nu skal foretages i Sverige, vil blandt andet komme ind på netop sådanne sundhedsmæssige faktorer i forhold til sex og trivsel, hvor også kvindesyn, sexchikane og mental sundhed blandt mennesker i LGBTQ-miljøer vil blive taget op. Undersøgelsen forventes færdig i sommeren 2019, og som den svenske sundhedsminister formulerer det, er ”sex ikke, og har aldrig været, et rent privat anliggende,”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.